ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Ürünlerimiz

–10500-KANAT ZnR-SILICATE PRIMER

Etil silikat esaslı, iki bileșenli, çinkoca zengin, solventli bir antikorozif inorganik astardır. Kuru boya filmindeki çinko oranı SSPCPaint 20, Level 2’ye ve ISO 12944’e uygundur. 400°C kuru sıcaklığa dayanıklıdır.

KULLANIM YERİ

Yüksek derecede korozif ortamlarda iç ve dıș yüzeylerde kullanılmak üzere geliștirilen bu ürün;

 • Köprü
 • Gemi Yapıları
 • Açık Deniz Yapıları – Petrol Platformları
 • Kimya Tesislerindeki Tanklar, Borular, Isı Değiștiriciler
 • Petrol Ürünleri Depo Tankları İç Yüzeyleri gibi alanlarda tekkat olarak veya çok katlı sistemlerde astar olarak kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–10600-KANAT Zn-SILICATE SHOP PRIMER

Etil silikat esaslı, iki bileșenli, çok hızlı kurumalı, çinko içeren, solventli bir antikorozif ön imalat astarıdır. Otomatik boyama makinelerinde kullanıma uygundur. Mükemmel korozyon direnci sağlar. Kaynak ve kesme kalitesini olumsuz etkilemez.

KULLANIM YERİ

Otomatik boyama hatlarında grit raspası yapılmıș çeliklerin üretim, tașıma ve istiflenme sürecinde korozyona karșı korunması amacı ile ön imalat astarı olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11080-KANEPOX SHOP PRIMER RC

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, çok hızlı reaksiyon kurumalı, antikorozif çinko fosfat pigment içeren, solventli bir astardır. Düzgün bir yüzey verir ve kaynak kalitesini bozmaz. Otomatik boyama makinelerinde kullanıma uygundur.

KULLANIM YERİ

Gemi çelik saclarının, yapısal çelik elemanlarının ve diğer imalat çeliklerinin üretim, tașıma ve istiflenme sürecinde korozyona karșı korunması amacı ile birinci ve tekkat koruyucu ön imalat astarı olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11320-KANEPOX ZINC RICH HC

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, 0–200°C kuru sıcaklıkta çalıșabilen, katodik koruma yapan, antikorozif özelliği yüksek çinkoca zengin bir astardır. Kuru boya filmindeki çinko oranı SSPCPaint 20, Level 1’e ve ISO 12944’e uygundur.

KULLANIM YERİ

Rafineri ve sanayi tesislerindeki depolama tanklarında, köprü ve baraj inșaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karșı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11390-KANEPOX ZINC RICH HCX

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, 0–200°C kuru sıcaklıkta çalıșabilen, katodik koruma yapan, antikorozif özelliği yüksek çinkoca zengin bir astardır. Kuru boya filmindeki çinko oranı SSPCPaint 20, Level 1’e ve ISO 12944’e uygundur.

KULLANIM YERİ

Rafineri ve sanayi tesislerindeki depolama tanklarında, köprü ve baraj inșaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karșı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11410-KANEPOX ZINC PRIMER

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, mikronize çinko tozu ve mikamsı demir oksit içeren, uçucu organik madde miktarı düșük antikorozif özelliği yüksek bir astardır.

KULLANIM YERİ

Rafineri ve sanayi tesislerinde, köprü ve baraj inșaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karșı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11420-KANEPOX ZINC RICH 80

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, 0–200°C kuru sıcaklıkta çalıșabilen, katodik koruma yapan, antikorozif özelliği yüksek çinkoca zengin bir astardır. Kuru boya filmindeki çinko oranı SSPCPaint 20, Level 2’ye ve ISO 12944’e uygundur.

KULLANIM YERİ

Rafineri ve sanayi tesislerinde, köprü ve baraj inșaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karșı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11804-KANEPOX MFF PRIMER 60

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamid sertleștirici ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat pigment içeren, yüksek yapılı, hızlı kuruyan, düșük sıcaklıklarda kullanıma uygun, solventli bir astardır. Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir. Yüzeyde Düșük Alev Yayılma Hızı Özelliğine Sahip Maddeler grubundadır (IMO Resolution A.653’e göre). Bu ürün yüzeyde düșük alev yayılması sertifikasına sahip sistemin bir parçasıdır.

KULLANIM YERİ

 • Yapısal çelik imalatlarında,
 • Sanayi ve liman tesislerindeki çelik yüzeylerde,
 • Su altı ve su üstü çelik yapılarda ,
 • Çelik silo ve tankların dıș yüzeylerinde,\r\norta – yüksek korozyon dayanımı istenilen tüm metal yüzeylerde koruyucu boya sistemlerinin hızlı kuruyan astar katı olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12850-KANEPOX ALUGAL PRIMER

Modifiye epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamid sertleștirici ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat pigment içeren, esnek ve yüzeye çok iyi yapıșan solventli bir astardır. Düșük sıcaklıkta kullanıma uygun ve seri kuruyan bir astardır.

KULLANIM YERİ

Sanayi tesislerindeki özellikle galvaniz kaplı çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeyler üzerine uygulanacak tüm boya sistemlerinin ince kat koruyucu ilk kat astarı (bağlama katı) olarak kullanılır. Diğer çelik yüzeylerde de kullanılmasında sakınca yoktur.

Ürün Teknik Bülteni

–15401-KANEPOX TOL PRIMER-401

Modifiye epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamid sertleștirici ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat pigment içeren yüzey toleranslı bir astar ve/veya arakat boyadır. Uygulandığı yüzeye çok iyi yapıșan, esnek, kimyasal ve fiziksel direnci yüksek, sonraki boya katının uygulanması için uzun süre beklemeye olanak veren bir boya filmi olușturur.

KULLANIM YERİ

Kum veya grit raspa temizliğinin yapılamadığı, mekanik temizlik yapılmıș yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliștirilmiștir. Sanayi ve liman tesislerindeki çelik ve beton yüzeylerde, yapısal imalat çeliklerinde, su altı ve su üstü yapılarda, gemilerde ambarlar, ambar kapakları, güverteler vb. yüzeylerde koruyucu boya sistemlerinin yüzey toleranslı astar ve/veya arakat epoksi boyası olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11930-KANEPOX STEEL HB-930

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, seri kuruyan, antikorozif pigment olarak çinko fosfat içeren, düșük sıcaklıklarda (5°C’ye kadar) da uygulanabilen yüksek yapılı bir epoksi boyadır.

KULLANIM YERİ

Yapısal çelik sektöründe koruyucu boya sistemlerinin astar ve arakatı olarak kullanılır. Çelik yapıların korozyondan korunmasında hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı istenen uygulamalarında tek bașına veya farklı astar ve arakatlar ile kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–12200-KANEPOX UNIFAST

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, seri kuruyan, antikorozif pigment olarak çinko fosfat içeren, düșük sıcaklıklarda (5°C’ye kadar) da uygulanabilen yüksek yapılı bir epoksi boyadır.

KULLANIM YERİ

Yapısal çelik ve depolama tanklarında koruyucu boya sistemlerinin astar ve arakatı olarak kullanılır. Çelik yapıların korozyondan korunmasında hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı istenen uygulamalarında tek bașına veya farklı astar ve arakatlar ile kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–14700-KANEPOX UNIFAST MIO

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, seri kuruyan, antikorozif pigment olarak çinko fosfat ve mikamsı demir oksit (MIO) içeren, düșük sıcaklıklarda (5°C’ye kadar) da uygulanabilen yüksek yapılı bir epoksi boyadır.

KULLANIM YERİ

Yapısal çelik sektöründe antikorozif boya sistemlerinin astar ve arakatı olarak kullanılır. Çelik yapıların korozyondan korunmasında hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı istenen uygulamalarında tek bașına veya farklı astar ve arakatlar ile kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–15670-KANEPOX MASTIC

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, yüksek yapılı yüzey toleranslı, kendinden astarlı bir kaplamadır. Yapıșması, elastikiyeti, korozyon ve su dayanımı mükemmeldir. Mastik yapısı sebebi ile çok yüksek film kalınlıklarında kullanımı uygundur. Yüzey temizliğinin sınırlı yapıldığı yüzeylere mükemmel yapıșma gücüne sahiptir.

KULLANIM YERİ

 • Sanayi ve liman tesislerinde,
 • Yapısal çelik imalatlarında,
 • Köprülerin su altında ve/veya su üstünde kalan kesimlerinde,
 • Yeraltı ve yerüstü tanklarının dıș yüzeylerinde,
 • Geminin su altı yüzeyleri ve balast tanklarında,
 • Yüksek korozyon dayanımı istenilen çelik veya beton yüzeylerde ince kat koruyucu astarlar üzerinde koruyucu boya sistemlerinin kalın kat koruyucu arakat kaplaması olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16510-KANEPOX ENAMEL HG

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamid sertleștirici ile kürlenen çok parlak sonkat bir boyadır. Kimyasal dayanımı, mekanik direnci, yapıșması ve elastikiyeti mükemmeldir. Çok iyi su geçirimsizliğine sahiptir.

KULLANIM YERİ

Yüksek dayanım istenen çelik ve beton yüzeylerin, arıtma tesisleri, dinlendirme havuzları vb. sanayi yapılarının korozyona karșı korunmasında koruyucu boya sistemlerinin dekoratif ve koruyucu sonkat epoksi boyası olarak kullanılır. Yeni imalatlarda olduğu gibi tamir ve bakım amaçlı da kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16801-KANEPOX STEEL-801

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid sertle tirici ile kürlenen yarı parlak sonkat bir boyadır. Kimyasal dayanımı, mekanik direnci, yapışması ve elastikiyeti mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

Yapısal çelik sektöründe, sanayi ve liman tesislerindeki çelik yüzeylerin korozyondan korunmasında koruyucu boya sistemlerinin hızlı kuruyan sonkat epoksi boyası olarak kullanılır.
Yeni imalatlarda olduğu gibi tamir ve bakım amaçlı da kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–37050-KANPOLY ACR SHINE

Akrilik poliüretan reçine esaslı, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, parlak sonkat bir alifatik poliüretan boyadır. Yapıșması, UV dayanımı, elastikiyeti, kalıcı parlaklığı, sararma ve mekanik direnci mükemmeldir. Çok iyi kimyasal dayanıma sahiptir.

KULLANIM YERİ

Açık atmosfer ve güneș altında kalan, yüksek renk ve parlaklık dayanımı istenilen tüm çelik yapılarda, sanayi ve liman tesislerinde, depolama tank ve borularının dıș yüzeylerinde, gemi üst yapılarında koruyucu boya sistemlerinin sonkat akrilik boyası olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–15510-KANEPOX TOL

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, çinko fosfat içeren, yüzey toleranslı, yüksek yapılı, kendinden astarlı mastik kaplamadır. Yüksek film kalınlıklarında uygulanabilir, uygulandığı yüzeye çok iyi yapıșır, esnek bir film verir.

KULLANIM YERİ

Kum veya grit raspa temizliğinin yapılamadığı, mekanik temizlik yapılmıș, yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliștirilmiștir. Nemli yüzeylere de uygulanabilir. Petrol rafinerileri ve petrokimya, liman, kimya sanayi tesislerinde, yapısal imalat çeliklerinde, köprülerde metal yüzeylerin su altında ve su üstünde kalan kesimlerinde, gemilerin su altı yüzeyleri ve balast tankları da dahil olmak üzere yeni inșa ve bakım projelerinde, UV dayanımının önemli olmadığı durumlarda, koruyucu boya sistemlerinin yüksek yapılı yüzey toleranslı tekkat kaplaması olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–15570-KANEPOX TOL ALU

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat ve alüminyum pigmentli, yüzey toleranslı, yüksek yapılı, kendinden astarlı mastik bir kaplamadır. Yüksek film kalınlıklarında uygulanabilir, uygulandığı yüzeye çok iyi yapıșır. Esnek, kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.

KULLANIM YERİ

Kum veya grit raspa temizliğinin yapılamadığı, mekanik temizlik yapılmıș yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliștirilmiștir. Nemli yüzeylere de uygulanabilir. Petrol rafinerileri ve petrokimya, liman, kimya sanayi tesislerinde, yapısal imalat çeliklerinde, köprülerde metal yüzeylerin su altında ve su üstünde kalan kesimlerinde, gemilerin su altı yüzeyleri ve balast tankları da dahil olmak üzere yeni inșa ve bakım projelerinde, UV dayanımının önemli olmadığı durumlarda, koruyucu boya sistemlerinin yüksek yapılı yüzey toleranslı tekkat kaplaması olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16200-KANEPOX GLASSFLAKE HB

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen cam pulcuklarla güçlendirilmiș solventli, kendinden astarlı bir kaplamadır. Darbe ve așınma dayanımı mükemmeldir. Korozyona karșı üstün koruma sağlar, katodik korumaya uygundur. 140°C kuru sıcaklığa, 60°C sulu ortam sıcaklığına dayanıklıdır.

KULLANIM YERİ

Yüksek korozif ortamlara ve/veya yıpratıcı mekanik șartlara (iskele ayakları, güverteler, splash zone-çırpıntı bölgeleri, așındırıcı ortamlar) maruz kalan çelik ve beton yapıların korunmasında,
Ham petrol ve yakıt depolama tanklarının iç kaplamasında kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–18000-KANEPOX TAR

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, polyamin sertleștirici ile kürlenen kömür katranlı bir kaplamadır. Düșük su ve nem geçirgenliğine sahiptir. Toprak kimyasallarına dayanıklıdır. Mekanik direnci ve yapıșması mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

 • Petrol ve siyah yakıt tanklarının iç yüzeylerinde,
 • Yeraltına gömülü beton veya çelik yapıların dıș yüzeylerinde,
 • Atık su beton havuz ve kanalların iç/dıș yüzeylerinde, çeliklerinde,
 • Kirli su, kullanım suyu depolama beton ve çelik tanklarında ve iletim borularında,
 • Deniz suyuna temas eden çelik yüzeylerde koruyucu kaplama olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–18520-KANEPOX LINING FREE WG

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamin sertleștirici ile kürlenen, solventsiz, deniz suyuna ve ham petrole dayanıklı elastik tekkat bir kaplamadır. Standart havasız sprey ekipmanı ile kalın kat uygulanabilir. Çelik ve beton yüzeylerde kullanılır.

KULLANIM YERİ

Sanayi tesisleri ve gemilerdeki akaryakıt ve petrol ürünlerinin depolama, tașıma tanklarının ve kullanım suyu, tuzlu su, petrol vb tașıyan boru hatlarının iç yüzeylerinde koruyucu kaplama olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–18521-KANEPOX LINING FREE

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamin sertleștirici ile kürlenen, solventsiz, tatlı suya ve deniz suyuna dayanıklı, elastik, tekkat bir kaplamadır. Standart havasız sprey ekipmanı ile kalın kat uygulanabilir. Düșük sıcaklıklarda kürlenebilir. Seri hava değișimlerinden etkilenmez, çatlama, büzüșme yapmaz. Benzil alkol, nonil fenol içermez.

KULLANIM YERİ

 • İçme suyu, tuzlu su depolama tankları ve boru hatlarında,
 • Sanayi tesisleri ve gemilerdeki içme suyu, kullanım suyu, depolama tanklarının iç yüzeylerinde,
 • Çelik ve beton yüzeylerde koruyucu kaplama olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–19020-KANEPOX NOVA HOLDING PRIMER

Novalak (fenolik) epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, amin sertleștirici ile kürlenen, antikorozif çinko fosfat pigment içeren, düșük sıcaklıklarda (5 °C’ ye kadar) kullanıma uygun bir ince kat astar ve/veya arakat boyadır. Yakıtlara, asitlere, bazlara, solventlere karșı kimyasal direnci ve korozyon direnci mükemmeldir. Uygulandığı yüzeylere iyi yapıșan, esnek, sonraki boya katının uygulanması için uzun süre beklemeye olanak veren bir boya filmi olușturur.

KULLANIM YERİ

Depolama tankları, özellikle yakıt ve kimyasal malzeme tankları gibi yüksek kimyasal direnç gerektiren tankların iç yüzeylerinin boyanmasında, gemi inșa ve bakım projelerinde, yapısal çelik imalatlarında, ağır hizmet boyama projelerinin raspa astarı olarak kullanılabildiği gibi, son kat boyanın uygulanması için uzun süre bekleme gereken projelerde ince kat arakat boya olarak da kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–19300-KANEPOX NOVA PREMIUM

Novalak (fenolik) epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, poliamin sertleștirici ile kürlenen solventli bir kaplamadır. Yapıșması, mekanik direnci, su, kimyasal ve solvent dayanımı mükemmeldir. Düșük sıcaklıklarda (5°C’ye kadar) kürlenebilir. Sertleștirici sızmasına (exudation) dayanıklıdır.

KULLANIM YERİ

Beyaz akaryakıt ürünleri, ham petrol (90°C’ye kadar), aromatik ve alifatik solventler dahil solvent tanklarının, sıcak su (95°C’ye kadar), tuzlu su, ham petrol borularının iç yüzeylerinde koruyucu kaplama olarak kullanılır. İzolasyon altı boyası olarak 260°C’ye kadar kuru sıcaklığa dayanıklıdır

Ürün Teknik Bülteni

–19570-KANEPOX HYGIENIC

Fenolik epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, solventsiz, kalın kat olarak uygulanabilen, ham petrol ve dizel, jet yakıtı (JP8, Jet A1), kurșunsuz benzin gibi akaryakıt ürünlerine dayanıklı bir kaplamadır. Yapıșması, mekanik direnci, kimyasal ve su dayanımı mükemmeldir. Benzil alkol, nonil fenol içermez.

KULLANIM YERİ

 • İçme suyu, tuzlu su ve petrol tașıyan boru hatlarında,
 • İçme suyu tanklarında,
 • Petrol ve petrol ürünleri depolama, tașıma tanklarının iç yüzeylerinde,
 • Yüksek korozyon șartlarına veya așınmaya maruz kalan arıtma tesislerinde,
 • Çelik ve beton yüzeylerde, koruyucu kaplama olarak kullanılır

Ürün Teknik Bülteni

–50050-KANTHERM ZINC PRIMER

Silikon reçine esaslı, mikronize çinko tozu içeren, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, tek bileșenli, ısıya dayanıklı bir astardır. Korozyon dayanımı mükemmeldir. Çelik yüzeylerde 400°C kuru sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

KULLANIM YERİ

Sanayi tesislerindeki fırınların dıș yüzeylerinde, çelik bacaların dıș cephelerinde, egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dıș yüzeylerinde koruyucu astar olarak kullanılır. 400ºC kuru sıcaklığa kadar ısınan iç mekanlarda ve izole edilen yüzeylerde tek bașına uygulanabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–51050-KANTHERM SILACRYL 300

Akrilik modifiye silikon reçine esaslı, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, 300°C kuru sıcaklığa kadar dayanan bir boyadır. Elastikiyeti, su ve korozyon dayanımı mükemmeldir. Düșük nem geçirgenliğine sahiptir.

KULLANIM YERİ

250°C kuru ve sürekli sıcaklıkta çalıșan, sanayi tesislerindeki fırınların dıș yüzeylerinde, çelik bacaların dıș cephelerinde, egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dıș yüzeylerinde uzun süreli koruyucu olarak kullanılır. Bu sıcaklıklarda uzun süreli çalıșmada renk değișimi olabilir, ancak boyanın koruyucu özellikleri değișmez. 300°C sıcaklığa kısa süreli dayanır.

Ürün Teknik Bülteni

–51250-KANTHERM SILACRYL 300 ALU

Akrilik modifiye silikon reçine esaslı, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, 300°C kuru sıcaklığa kadar dayanan, alüminyum pigment içeren bir boyadır. Elastikiyeti, su ve korozyon dayanımı mükemmeldir. Düșük nem geçirgenliğine sahiptir.

KULLANIM YERİ

250°C kuru ve sürekli sıcaklıkta çalıșan, sanayi tesislerindeki fırınların dıș yüzeylerinde, çelik bacaların dıș cephelerinde, egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dıș yüzeylerinde uzun süreli koruyucu olarak kullanılır. Bu sıcaklıklarda uzun süreli çalıșmada renk değișimi olabilir, ancak boyanın koruyucu özellikleri değișmez. 300°C sıcaklığa kısa süreli dayanır.

Ürün Teknik Bülteni

–52050-KANTHERM 600

Silikon reçine esaslı, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, 600°C kuru sıcaklığa kadar dayanan bir boyadır. Elastikiyeti, su ve korozyon dayanımı mükemmeldir. Düșük nem geçirgenliğine sahiptir.

KULLANIM YERİ

Sanayi tesislerindeki fırınların dıș yüzeylerinde, çelik bacaların dıș cephelerinde, egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dıș yüzeylerinde koruyucu olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–52300-KANTHERM 600 ALU

Silikon reçine esaslı, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, 600°C kuru sıcaklığa kadar dayanan, aluminyum pigment içeren bir boyadır. Elastikiyeti, su ve korozyon dayanımı mükemmeldir. Düșük nem geçirgenliğine sahiptir.

KULLANIM YERİ

 • Sanayi tesislerindeki fırınların dıș yüzeylerinde,
 • Çelik bacaların dıș cephelerinde,
 • Egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dıș yüzeylerinde koruyucu kaplama olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–11250-KANEPOX PRIMER-250

Eposi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, solventli bir astardır. Kaynak kalitesini bozmaması, solvent direnci, çizilmezliği, çok hızlı kuruması ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir. Üzerine farklı yapıda boyalar uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Makine sanayi
 • Tarım makineleri
 • Vana sanayinde çelik, döküm, alüminyum ve galvanizli yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12501-KANEPOX PRIMER-501 HS

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, poliamid ile kürlenen yüksek katılı solventli bir boyadır. Astar ve/veya ara kat olarak kullanılır. Yüksek katılı yapısı, esnekliği, düzgün ve dolgun yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

Başta vana sanayinde olmak üzere elastikiyet ve yüksek film kalınlığı beklentisinin olduğu tüm çelik ve döküm yüzeylerde kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–12510-KANEPOX-510

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, poliamid ile kürlenen solventli bir boyadır. Yüksek antikorozif yapısı ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir. Tek kat boya olarak da kullanılır.

KULLANIM YERİ

Başta otomotiv yan sanayinde olmak üzere benzer özelliklerin beklendiği tüm çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12550-KANEPOX PRIMER-550

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid ile kürlenen solventli bir astardır. Düzgün yüzey görünümü ve kolay zımparalanabilmesi belirgin özellikleridir. Bakalit ve CTP yüzeylere uygulama için geliştirilmiştir.

KULLANIM YERİ

 • Otomotiv yan sanayi
 • Mutfak aksesuarları\r\nsektörlerinde tüm CTP ve bakalit yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12560-KANEPOX PRIMER-560

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, poliamid ile kürlenen solventli bir astardır. Antikorozif yapısı, dolgu gücü, kolay zımparalanabilmesi ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

Başta makine sanayinde olmak üzere, genel amaçlı epoksi astar olarak, tanımlanmış özelliklerin istenildiği tüm yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12570-KANEPOX PRIMER-570

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, poliamid ile kürlenen solventli bir astardır. Antikorozif yapısı, dolgu gücü, kolay zımparalanabilmesi ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

Başta makine sanayinde olmak üzere, genel amaçlı epoksi astar olarak, tanımlanmış özelliklerin istenildiği tüm yüzeylerde kullanılır

Ürün Teknik Bülteni

–12580-KANEPOX PRIMER-580

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, poliamid ile kürlenen solventli bir astardır. Çok güçlü antikorozif yapısı, kolay zımparalanabilirliği, mat ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

Başta otomotiv ve otomotiv yan sanayinde olmak üzere, benzer özelliklerin beklendiği tüm sektörlerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12901-KANEPOX PRIMER-901 NONSTOP

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, yüzey toleranslı, solventli bir astardır. Üzerine kısa sürede yaş üstü yaş boya uygulanabilmesi ve düşük sıcaklıklarda kürlenmesi belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • İş makineleri
 • Makine sanayi
 • Tarım makineleri\r\nsektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

 

–21630-KANALKYD PRIMER-630

Alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir astardır. Esnekliği ve ahşap yüzeylere uygulanabilmesi belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

Karoseri sanayinde, çelik ve ahşap yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–22310-KANALKYD PRIMER-310 FD

Modifiye edilmiş alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir astardır. Çok hızlı kuruması ve kısa sürede istiflenebilmesi belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Tarım makineleri
 • İş makineleri\r\nsektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–34500-KANACRYL PRIMER-500

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, izosiyanat sertleştirici ile kürlenen, bir astardır. Mükemmel yapışması, hızlı kuruması, esnekliği ve yüksek dolgu gücü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Araç üstü ekipman
 • İş makineleri
 • Tarım makineleri sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–40530-KANTEX PRIMER-530 PSP

Poliolefinik bazlı yüzey değiştirici ve hazırlayıcı bir üründür. Uygun şekilde yüzey hazırlığı yapılamadığı durumlarda yapışma performansını arttırmak için kullanılır.

KULLANIM YERİ

 • Otomotiv sektöründe PP/EPDM esaslı yüzeyler
 • Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe PA6, PA66, PBT yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

 

–42010-KANTEX PRIMER-010 1K AC

Vinil reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli bir astardır. Hızlı kuruması ve hafif metallere mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir

KULLANIM YERİ

  • Makine sanayi
  • Vagon sanayi
  • Otomotiv yan sanayi\r\nsektörlerinde çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–42060-KANTEX PRIMER-060 1K

Vinil reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli bir astardır. Çok hızlı kuruması ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Macun işlemi gerektiren saç yüzeylerde macun öncesi bu astarın uygulanması sistem performansını yükseltir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Makine sanayi
 • Vagon sanayi
 • Otomotiv yan sanayi sektörlerinde çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–47500-KANTEX PRIMER-500 2K

Vinil reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli bir astardır. Çok hızlı kuruması ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Macun işlemi gerektiren saç yüzeylerde macun öncesi bu astarın uygulanması sistem performansını yükseltir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Makine sanayi
 • Vagon sanayi
 • Otomotiv yan sanayi sektörlerinde çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16320-KANEPOX TOPCOAT-320 GOFRE

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid ile kürlenen, antikorozif pigment içeren, solventli bir sonkat boyadır. Pütürlü olarak uygulanabilmesi ve metal yüzey kusurlarını kolay örtebilmesi belirgin özelliklerindendir. Kimyasallara ve solventlere dayanımı çok yüksektir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Metal eşya sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16711-KANEPOX TOPCOAT-711

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid ile kürlenen, solventli bir son kat boyadır. Kimyasal direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Vana sanayi sektörlerinde çelik ve döküm yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16712-KANEPOX TOPCOAT-712

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid ile kürlenen, solventli bir son kat boyadır. Kimyasal direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Vana sanayi sektörlerinde çelik ve döküm yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

 

–16760-KANEPOX TOPCOAT-760

Bakalit yüzeyler için tasarlanmış, epoksi reçine esaslı, bir son kat boyadır. Ayrıca iki katlı vernik sisteminin baz katıdır. Kimyasal direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Bakalit yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–28100-KANACTIVE TOPCOAT-100 CHASSIS

Modifiye alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir son kat boyadır. Hızlı kuruması ve esnekliği belirgin özelliklerindendir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

Araç şasi ve şasi parçalarında, çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

 

–28350-KANALKYD TOPCOAT-350

Modifiye alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir son kat boyadır. Hızlı kuruması ve esnekliği belirgin özelliklerindendir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

Araç şasi ve şasi parçalarında, çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–28360-KANALKYD TOPCOAT-360

Modifiye edilmiş alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir son kat boyadır. Hızlı kuruması ve kısa montaj süresi belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Tarım makineleri
 • İş makineleri
 • El aletleri imalat sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–28380-KANALKYD TOPCOAT-380

Modifiye edilmiş alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir son kat boyadır. Hızlı kuruması ve kısa montaj süresi belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

  • Makine sanayi
  • Tarım makineleri
  • İş makineleri
  • El aletleri imalat sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–37120-KANACRYL TOPCOAT-120

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen çok parlak bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, mükemmel imaj netliği ve yayılma özelliği, yüksek sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Otomotiv Sanayi
 • Otomotiv yan sanayi
 • Araç üstü ekipman
 • İş Makineleri
 • Makine sanayi

Ürün Teknik Bülteni

–37121-KANACRYL TOPCOAT-121

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, yüksek sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Farklı görünüm beklentileri için geliştirilmiştir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Reklam sektörü
 • Makine sanayi
 • Otomotiv yan sanayi
 • Tarım makineleri

Ürün Teknik Bülteni

–37152-KANACRYL TOPCOAT-152

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, bakalit sektörü için tasarlanmış bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, yüksek sararma, alkol, çizilme ve mutfak kimyasallarına direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Tek kat bakalit uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

KULLANIM YERİ

 • Bakalit yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–37190-KANACRYL TOPCOAT-190

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen parlak bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Ticari araçlar
 • Araç üstü ekipman
 • Makine sanayi
 • Vagon sanayi
 • Otomotiv yan sanayi
 • Tarım makineleri

Ürün Teknik Bülteni

–37211-KANACRYL TOPCOAT-211 GOFRE

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Pütürlü olarak uygulanabilmesi, metal yüzey kusurlarını kolay örtebilmesi, kalıcı parlaklığı, sararma direnci, çizilme direnci ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Makine sanayi
 • Otomotiv yan sanayi
 • Metal eşya sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–37300-KANACRYL TOPCOAT-300 METALLIC

Akrilik reçine esaslı, aluminyum veya sedef pigment içeren, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen parlak bir son kat boyadır. Yapışması, kalıcı parlaklığı, sararma, çizilme ve alkol direnci mükemmeldir. ABS ve bakalit yüzeylere uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları
 • Bakalit yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–37330-KANACRYL TOPCOAT-330

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen parlak bir son kat boyadır. Yapışması, kalıcı parlaklığı, sararma, çizilme ve alkol direnci mükemmeldir. ABS ve bakalit yüzeylere uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları
 • Bakalit yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–37610-KANACRYL TOPCOAT-610

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Sararma direnci, kalıcı parlaklığı ve hızlı kuruması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Tarım makineleri
 • Araç üstü ekipman
 • İş makineleri
 • Reklam sektörü
 • Makine sanayi

Ürün Teknik Bülteni

–37611-KANACRYL TOPCOAT-611

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Sararma direnci ve hızlı kuruması belirgin özelliklerindendir. Farklı görünüm beklentileri için geliştirilmiştir.

KULLANIM YERİ

 • Tarım makineleri
 • Araç üstü ekipman
 • İş makineleri
 • Reklam sektörü
 • Makine sanayi

Ürün Teknik Bülteni

–37700-KANACRYL TOPCOAT-700

Akrilik reçine esaslı, aluminyum ve sedef pigment içeren, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Hızlı kuruması, mükemmel imaj netliği ve yayılması dikkat çekicidir. Yapıșması, kalıcı parlaklığı, sararma, çizilme ve alkol direnci mükemmeldir. ABS plastik yüzeylere uygulanmak üzere geliștirilmiștir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz Eșya Plastik Yüzeyleri
 • Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları

Ürün Teknik Bülteni

–37840-KANACRYL TOPCOAT-840 METALLIC

Akrilik reçine esaslı, aluminyum ve sedef pigment içeren, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bir son kat boyadır. Hızlı kuruması, mükemmel imaj netliği ve yayılması dikkat çekicidir. Yapıșması, kalıcı parlaklığı, sararma, çizilme ve alkol direnci mükemmeldir. ABS plastik yüzeylere uygulanmak üzere geliștirilmiștir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz Eșya Plastik Yüzeyleri
 • Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları

Ürün Teknik Bülteni

–57300-KANTHERMO TOPCOAT-300

Akrilik modifiye polyester ve melamin reçine esaslı, fırın kurumalı bir son kat boyadır. Yapışması, taş çarpma direnci, nem, kimyasal ve sararma direnci çok iyidir. Metalik veya opak renklerde yapılabilir.

KULLANIM YERİ

 • Otomotiv yan sanayi
 • Bisiklet, motorsiklet sanayi
 • Metal eşya sanayi

Ürün Teknik Bülteni

33000-KANACRYL BASECOAT 2K

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen bazkattır. ABS ve PA yüzeylere yapışması mükemmeldir. Vernik ve soft touch uygulamalarında yüksek performans için geliştirilmiş iki katlı boya sisteminin baz katıdır. Uygun yüzeylerde son kat boya olarak da kullanılabilir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri
 • Otomotiv plastik parçaları
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları sektörlerinde ABS, ABS/PC, PA ve bakalit yüzeylerde uygulanır.

Ürün Teknik Bülteni

40620-KANACRYL BASECOAT 1K

Akrilik reçine esaslı tek bileşenli bir baz kattır. ABS plastik yüzeye astarsız yapışma performansına sahiptir. İki katlı boya sisteminin baz katıdır.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri,
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları
 • Bakalit yüzey mutfak aksesuarları
 • Plastik motosiklet parçaları

Ürün Teknik Bülteni

39890-KANACRYL VARNISH-890 2K HG

Akrilik reçine esaslı, parça ve komple boyamalara uygun iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen hızlı kuruma özelliği olan bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katıdır. Yapışması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Oto tamir
 • Oto yan sanayi
 • İş makineleri
 • Makine sanayi

Ürün Teknik Bülteni

 

–39900-KANACRYL VARNISH-900 2K MATT

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen hızlı kuruma özelliği olan mat bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katı olmakla birlikte dekoratif amaçlı tek kat olarakta kullanılabilir Yapışması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Oto yan sanayi
 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları

Ürün Teknik Bülteni

–26160-KANALKYD METAL TOPCOAT-160

Modifiye stiren alkid reçine esaslı, hava kurumalı, seri kuruyan, doygun yüzey görünümlü yarı parlak son kat boyadır. Kıș aylarında düșük sıcaklıklarda seri kurur, yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda boya filminde yumușama olmaz. Havalı/havasız sprey ve rulo uygulamasına imkan verir.

KULLANIM YERİ

Çelik konstrüksiyonlarda, sanayi tesislerindeki çelik yüzeylerde koruyucu alkid sistemin sonkat boyası olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–16721- KANEPOX TOPCOAT-721 BAKELITE

Bakalit yüzeyler için tasarlanmış, epoksi reçine esaslı bir son kat boyadır. Kimyasal direnci, yüksek parlaklığı, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Bakalit yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–37770-KANPOLY ACR ENAMEL HS

Akrilik poliüretan reçine esaslı, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, parlak son kat bir alifatik poliüretan boyadır. Yapıșması, UV dayanımı, elastikiyeti, kalıcı parlaklığı, sararma ve mekanik direnci mükemmeldir. Çok iyi kimyasal dayanıma sahiptir.

KULLANIM YERİ

Açık atmosfer ve güneș altında kalan, yüksek renk ve parlaklık dayanımı istenilen tüm çelik yapılarda, sanayi ve liman tesislerinde, depolama tank ve borularının dıș yüzeylerinde, gemi üst yapılarında koruyucu boya sistemlerinin son kat akrilik boyası olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–32230-KANACRYL ACRYLIC PRIMER-230

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen solventli bir astardır. CTP yüzeylerde gaz çıkışı kaynaklı yüzey problemlerini çözmek için geliştirilmiş özel bir üründür. ABS, PBT, PA yüzeylere de uygulanabilir. Kolay zımparalanabilirliği, elastikiyeti ve dolgu gücü en belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

 • Otomotiv yan sanayi
 • Beyaz eşya

Ürün Teknik Bülteni

–14930- KANEPOX STEEL HB-930 MIO

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, seri kuruyan, antikorozif pigment olarak çinko fosfat ve mikamsı demir oksit (MIO) içeren, düșük sıcaklıklarda (5°C’ye kadar) da kullanılabilen yüksek yapılı bir epoksi boyadır.

KULLANIM YERİ

Yapısal çelik sektöründe koruyucu boya sistemlerinin astar ve ara katı olarak kullanılır. Çelik yapıların korozyondan korunmasında hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı istenen uygulamalarında tek bașına veya farklı astar ve ara katlar ile kullanılabilir.

Ürün Teknik Bülteni

–50500-KANTHERM TOPCOAT-200

Akrilik modifiye silikon reçine esaslı, tek bileşenli, fiziksel kuruma yapan, sıcaklık ile kürlenen, ısıya dayanıklı bir boyadır. 200°C sürekli ve 250°C anlık sıcaklığa dayanır.

KULLANIM YERİ

 • Fırınların dış yüzeylerinde
 • Bacaların dış yüzeylerinde
 • Egzozların dış yüzeylerinde
 • Isıtma sistemlerinin dış yüzeylerinde
 • Makine sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–33130-KANACRYL PBT BASECOAT 2K

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen baz kattır. Üzerine vernik uygulaması yapıldıktan sonra PBT, ABS, ABS/PC, Nylon66, PA ve bakalit yüzeylere yapışması mükemmeldir. Vernik uygulamalarında yüksek performans için geliştirilmiş iki katlı boya sisteminin baz katıdır.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz eşya plastik yüzeyleri
 • Otomotiv plastik parçaları
 • Küçük ev aletleri plastik parçaları

Ürün Teknik Bülteni

–37140-KANACRYL TOPCOAT-140

Akrilik reçine esaslı, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen parlak bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapıșması belirgin özelliklerindendir. Asit dayanımı beklentisi için kullanılabilir.

KULLANIM YERİ

 • Ticari Araçlar
 • Araç Üstü Ekipman
 • Makine Sanayi
 • Vagon Sanayi
 • Otomotiv Yan Sanayi
 • Tarım Makineleri

Ürün Teknik Bülteni

–37154-KANACRYL TOPCOAT-154

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, bakalit sektörü için tasarlanmış bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, yüksek sararma, alkol, çizilme ve mutfak kimyasallarına direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Tek kat bakalit uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

KULLANIM YERİ

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen, bakalit sektörü için tasarlanmış bir son kat boyadır. Kalıcı parlaklığı, yüksek sararma, alkol, çizilme ve mutfak kimyasallarına direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindendir. Tek kat bakalit uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Ürün Teknik Bülteni

–39830-KANAT SOFT TOUCH VARNISH

Polyester reçine esaslı, iki bileșenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen mat bir verniktir. Özel bir soft touch etkiye sahiptir. Akrilik veya epoksi bazkat üzerine uygulanır.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz Eșya Plastik Yüzeyleri
 • Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları
 • Otomotiv Iç Plastik Aksamları

Ürün Teknik Bülteni

–39990-KANACRYL VARNISH-990 2K HG

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen hızlı kuruma özelliği olan bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katıdır. Yapıșması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

 • Beyaz Eșya Plastik Yüzeyleri
 • Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları
 • Oto Yan Sanayi Plastik Yüzeyler

Ürün Teknik Bülteni

–46750-KANACRYL TOPCOAT-750 1K

Akrilik reçine esaslı tek bileșenli bir son kattır. ABS plastik yüzeye astarsız yapıșma performansına sahiptir.

KULLANIM YERİ

 • Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları

Ürün Teknik Bülteni

–51430-KANTHERM TOPCOAT-200 RM

Alkid modifiye silikon reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, sıcaklık ile kürlenen, antikorozif pigment çinko fosfat içeren, ısıya dayanıklı bir boyadır. 200°C sürekli ve 250°C kısa süreli kuru sıcaklığa dayanır. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Fırınların dış yüzeylerinde
 • Bacaların dış yüzeylerinde
 • Egzozların dış yüzeylerinde
 • Isıtma sistemlerinin dış yüzeylerinde
 • Makine sanayi

Ürün Teknik Bülteni

–52200-KANTHERM TOPCOAT-400/600

Silikon reçine esaslı, tek bileşenli, sıcaklık ile kürlenen, yüksek ısıya dayanıklı bir boyadır. Renge bağlı 400600°C kuru sıcaklığa dayanır. Metal yüzeye astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Fırınların dış yüzeylerinde
 • Bacaların dış yüzeylerinde
 • Egzozların dış yüzeylerinde
 • Isıtma sistemlerinin dış yüzeylerinde
 • Barbekü imalat sanayi

Ürün Teknik Bülteni

–11240-KANEPOX SHOP PRIMER EP

Eposi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, solventli bir astardır. Kaynak kalitesini bozmaması, solvent direnci, çizilmezliği, çok hızlı kuruması ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindendir. Üzerine farklı yapıda boyalar uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Araç üstü ekipman
 • Makine sanayi
 • Tarım makineleri
 • Vana sanayi sektörlerinde çelik, döküm, alüminyum ve galvanizli yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–12400-KANEPOX PRIMER-400

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikorozif pigment içeren, solventli bir boyadır. Düzgün ve dolgun yüzey görünümü, hızlı kuruması ve yüksek katılı yapısı belirgin özelliklerindendir. Üzerine farklı yapıda boyalar uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

Tek kat uygulamada yüksek kalınlık, hızlı kat üstü kat ve kuruma istenen uygulamalar.

Ürün Teknik Bülteni

–15550-KANEPOX MASTICOAT

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, çinko fosfat içeren, yüzey toleranslı, yüksek yapılı, kendinden astarlı mastik kaplamadır. Yüksek film kalınlıklarında uygulanabilir, uygulandığı yüzeye çok iyi yapıșır, esnek bir film verir.

KULLANIM YERİ

Kum veya grit raspa temizliğinin yapılamadığı, mekanik temizlik yapılmıș, yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliștirilmiștir. Nemli yüzeylere de uygulanabilir. Petrol rafinerileri ve petrokimya, liman, kimya sanayi tesislerinde, yapısal imalat çeliklerinde, köprülerde metal yüzeylerin su altında ve su üstünde kalan kesimlerinde, gemilerin su altı yüzeyleri ve balast tankları da dahil olmak üzere yeni inșa ve bakım projelerinde, UV dayanımının önemli olmadığı durumlarda, koruyucu boya sistemlerinin yüksek yapılı yüzey toleranslı tek kat kaplaması olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–18760-KANEPOX FLOWCOAT HB-760

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, modifiye poliamin sertleștirici ile kürlenen, yüksek yapılı bir kaplamadır. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE RP 5L2 standardına uygun olarak dizayn edilmiștir.

KULLANIM YERİ

Kuru ve tatlı doğalgaz tașıyan boru hatlarının iç yüzeylerini pürüzsüz hale getirerek sürtünmeyi azaltmak ve korozyondan korumak amacıyla tek kat boya olarak uygulanır.

Ürün Teknik Bülteni

–22370- KANALKYD PRIMER

Modifiye stiren alkid reçine esaslı, antikorozif çinko fosfat pigment içeren, pas önleme özelliğine sahip, çeliğe iyi yapıșan, düzgün yüzey veren, tek bileșenli bir astardır. Kıș aylarında düșük sıcaklıklarda seri kurur, yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda boya filminde yumușama olmaz. Havalı/havasız sprey ve rulo uygulamasına imkan verir.

KULLANIM YERİ

Düșük–orta korozyon kategorisinde kullanılan koruyucu boya sistemlerinde, hızlı kuruyan pas önleyici alkid astar olarak kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–28460-KANALKYD-460

Modifiye edilmiș alkid reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, tek bileșenli, hava kurumalı bir boyadır. Yüksek antikorozif yapısı, mükemmel yapışması hızlı kuruması ve kısa montaj süresi belirgin özelliklerindendir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Makine Sanayi – Tarım Makineleri
 • İș Makineleri
 • El Aletleri Imalat Sanayi
 • Beton Santralleri
 • Araç şasisi ve şasi parçaları sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–28450-KANALKYD-450

Modifiye edilmiș alkid reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, tek bileșenli, hava kurumalı bir boyadır. Yüksek antikorozif yapısı, mükemmel yapışması hızlı kuruması ve kısa montaj süresi belirgin özelliklerindendir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

 • Makine Sanayi
 • Tarım Makineleri
 • İș Makineleri
 • El Aletleri Imalat Sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–32400-KANACRYL PRIMER-400

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat sertleştirici ile kürlenen, solventli bir astardır. Çok güçlü antikorozif yapısı, mükemmel yapışması, hızlı kuruması, esnekliği, düzgün yüzey görünümü, kolay zımparalanabilirliği ve yüksek dolgu gücü belirgin özelliklerindendir.

KULLANIM YERİ

  • İş Makineleri
  • Araç Üstü Ekipman
  • Tarım Makineleri
  • Makine Sanayi sektörlerinde metal yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni

–28480-KANALKYD-480

Modifiye edilmiș alkid reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, tek bileșenli, hava kurumalı bir boyadır. Yüksek antikorozif yapısı, mükemmel yapışması hızlı kuruması ve kısa montaj süresi belirgin özelliklerindendir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

  • Tarım Makineleri
  • İş Makineleri
  • El Aletleri İmalat Sanayi
  • Beton Santralleri
  • Araç şasisi ve şasi parçaları sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Teknik Bülteni